Proces kulturní výměny na příkladu historizující architektury

Recepce francouzské novověké architektury v rámci historismu 19. století v českých zemích a v evropském kontextu

Autoři

  • Adéla Klinerová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2855

Abstrakt

Příspěvek pracuje s tématem recepce francouzské novověké architektury v rámci historismu 19. století jako s příkladem procesu kulturní výměny. Historizující architektuře inspirované francouzskými modely jsou věnovány převážně zahraniční studie, vytvořené v 70. a 80. letech 20. století. Vnímání tohoto stylového modu prizmatem aktuálních interpretačních rámců tak nabízí nová východiska, stejně jako komparativní přístup zohledňující evropský kontext. Studie nejprve vyzdvihuje otázku nesourodé terminologie a reflektuje tak uchopení tématu v dosavadní odborné literatuře. Protože zde hovoříme o práci s historickými vzory určitého kulturního okruhu, je nutné klást si otázku, jak se jednotliví aktéři mohli s danými vzory v dostatečné míře seznámit a jaké komunikační kanály přispěly k jejich cirkulaci. Jednotlivé faktory, které kulturní přenos podmiňují či umožňují, jsou pak představeny prostřednictvím dvou případových studií, akcentujících situaci českých zemí. Svou roli hraje přímá zkušenost s francouzským prostředím, vzdělávání v oboru architektury, osobnost objednavatele a architekta i dostupnost teoretické literatury a grafických předloh. V závěru příspěvku jsou pak nastíněny další perspektivy výzkumu, například problematika přímého či určitými kulturními centry zprostředkovaného přenosu. Zde se jako klíčové ukazuje prostředí Vídně druhé poloviny 19. století.

Biografie autora

Adéla Klinerová

Adéla Klinerová, doktorandka, Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha / École Pratique des Hautes Études, Paříž; Centre français de recherche en sciences sociales, Praha, přidružená doktorandka na Centre français de recherche en sciences sociales, Prague.

Stahování

Publikováno

2019-07-01

Jak citovat

Klinerová, Adéla. 2019. „Proces Kulturní výměny Na příkladu historizující Architektury: Recepce Francouzské novověké Architektury V rámci Historismu 19. Století V českých zemích a V evropském Kontextu". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):68-85. https://doi.org/10.14712/24645370.2855.

Číslo

Sekce

Studie a eseje