Literární antisemitismus a konstrukce image židovského národa v meziválečných románech širšího Ostravska

Imagologická česko-německá studie

Autoři

  • Lukáš Pěchula

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2879

Abstrakt

Předkládaná studie usiluje o dešifrování konstrukce heteroimages židovského národa a vlivu podob antisemitismu na jejich ztvárnění v románech širšího Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Jedná se o komparativní analýzu, která zkoumá židovské etnotypy zpodobněné ve vybraných dílech německých a českých autorů daného období. Primárním cílem studie je odhalit images, dekódovat jejich strukturu, analyzovat jejich funkci v textu stejně jako vliv dobových proměn antisemitismu. Studie se geograficky soustředí na širší Ostravsko, jež v minulosti významně přitahovalo židovskou imigraci. Speciálně Ostrava byla multikulturním místem, kde vedle sebe žili lidé polské, české, německé a židovské národnosti. Právě tato specifika zkoumaného regionu, společně s meziválečným časovým zaměřením, z něj činí zajímavé východisko výzkumu.

Biografie autora

Lukáš Pěchula

Lukáš Pěchula je doktorandem Katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Stahování

Publikováno

2019-12-01

Jak citovat

Pěchula, Lukáš. 2019. „Literární Antisemitismus a Konstrukce Image židovského národa V meziválečných románech širšího Ostravska: Imagologická česko-německá Studie". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):224-50. https://doi.org/10.14712/24645370.2879.

Číslo

Sekce

Studie a eseje