Riskantní migrace: Interdisciplinární přístupy k rozhodování a rizikům ve studiu migrace

Autoři

  • William OʼReilly

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2920

Abstrakt

Tento článek analyzuje výzkumné strategie využívané historiky, ekonomy, politology a dalšími vědci a vědkyněmi při studiu mobility osob v současnosti i v minulosti. Migrační systémy zahrnují jak dlouho ustálené migrační vzorce, tak i mimořádné události. Přesto se zdá, že historikové věnují pramálo pozornosti otázkám souvisejícím s motivací migrace, tedy s tím, jak se lidé rozhodují, kdy a kam jít, i tomu, jak prostředníci a instituce zapojené do migrace napomáhají nebo naopak tlumí snahy o (pře)stěhování. Málo pozornosti je věnováno riziku jako signifikantnímu faktoru, který se uplatňuje v procesech rozhodování ohledně migrace. Tento článek kriticky zkoumá řadu přístupů z jiných oborů a snaží se posoudit, nakolik mohou být historikům nápomocné různé teorie rizik a rozhodování při odhadech toho, jak se migranti v minulosti i současnosti rozhodovali k migraci. Tato studie je příspěvkem k historiografii migračních studií a je výzvou pro historiky, aby ke studiu dějin lidských migrací přistupovali více interdisciplinárně. Klíčová slova: historiografie migračních studií, migrační rizika, interdisciplinární dějiny migrace, rozhodování.

Biografie autora

William OʼReilly

William OʼReilly působí jako seniorní vědec na Faculty of History, University of Cambridge, a jako Full Time Fellow na Institute of Advanced Study v Budapešti.

Stahování

Publikováno

2021-07-01

Jak citovat

OʼReilly, William. 2021. „Riskantní Migrace: Interdisciplinární přístupy K rozhodování a rizikům Ve Studiu Migrace". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):11-36. https://doi.org/10.14712/24645370.2920.

Číslo

Sekce

Studie a eseje