Modernizace české filozofie na základě zvýznamnění pojmu osoby

Je personalismus Ferdinanda Pelikána a Karla Vorovky formou individualismu?

Autoři

  • Lenka Hanovská

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2921

Abstrakt

Studie se zabývá pojmem osoby u dvou významných teoretiků české filozofie První republiky, Ferdinanda Pelikána a Karla Vorovky. Ukazuje, že jejich časté užití pojmu osoby, respektive individuality přímo souvisí s probíhajícím procesem modernizace filozofie v celé Evropě. Text ověřuje, zda Vorovkova a Pelikánova snaha ukotvit moderní filozofii v pojmu osoby vyplývá z rostoucího vlivu individualismu, zda představuje formu individualismu. Ověření probíhá na základě analýzy recepce a interpretace významu pojmu osoby v autorských textech publikovaných v časopise Ruch filosofický. Studie pojem rekonstruuje pod zorným úhlem otázky, v jakém smyslu je osoba podstatná právě ve své singularitě jako individuum. Individualismus, jenž má být zhodnocen, je zprvu specifikován podle definice T. G. Masaryka a následně ověřován na rekonstrukci pojmu osoby. Myšlení o osobě/individualitě je posuzováno v rámci evropského, českého a historického kontextu. Interpretace pojmu osoby ve filozofii F. Pelikána a K. Vorovky vede k reflexi distinktivního úseku historie české filozofie a současně slouží ke zhodnocení přítomnosti a míry individualismu v tradici českého moderního myšlení. Klíčová slova: Ferdinand Pelikán, Karel Vorovka, T. G. Masaryk, personalismus, moderní česká filozofie, individualismus, osoba, časopis Ruch filosofický.

Biografie autora

Lenka Hanovská

Lenka Hanovská je postdoktorandkou na Faculty of Education, University of Oulu, Finsko.

Stahování

Publikováno

2021-07-01

Jak citovat

Hanovská, Lenka. 2021. „Modernizace české Filozofie Na základě zvýznamnění Pojmu Osoby: Je Personalismus Ferdinanda Pelikána a Karla Vorovky Formou Individualismu?". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):59-83. https://doi.org/10.14712/24645370.2921.

Číslo

Sekce

Studie a eseje