Melancholie a sebevražda v díle Roberta Burtona

Autoři

  • Jan Potoček

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2922

Abstrakt

Studie si klade za cíl vyložit Burtonovu koncepci sebevraždy. Aby bylo možné jeho pojetí sebevraždy porozumět, je třeba nejprve popsat, jakým způsobem rozuměl její hlavní příčině, tedy melancholii. Z toho důvodu se první část studie věnuje rozboru konceptu melancholie obsaženém v díle Anatomie melancholie. Závěry tohoto rozboru jsou následně v druhé části využity k vysvětlení Burtonova pojetí sebevraždy a jím navržené léčby či prevence. V obou krocích je hlavní pozornost obrácena na Anatomii melancholie, pomocí které je přiblížena jednak Burtonova myslitelská pozice, ale zároveň i autorský záměr a celoživotní zájem o otázku melancholie. Studie je tak příspěvkem k bádání, které Burtonovo myšlení a dílo pojímá v historicko-kulturně-myšlenkovém kontextu raně novověkého světa, a dále ke zkoumání působnosti díla a autorské strategie zaměřené na čtenáře. Závěry studie odhalují komplexnost a sofistikovanost Burtonovy koncepce sebevraždy a ukazují, že se značně odlišuje od představ tehdejších soudců, koronerů, duchovních a lékařů, kteří měli s otázkou sebevraždy co do činění. Klíčová slova: Robert Burton, melancholie, sebevražda, hřích, léčba, kulturní a intelektuální dějiny.

Biografie autora

Jan Potoček

Jan Potoček je doktorandem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2021-07-01

Jak citovat

Potoček, Jan. 2021. „Melancholie a sebevražda V díle Roberta Burtona". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):84-106. https://doi.org/10.14712/24645370.2922.

Číslo

Sekce

Studie a eseje