Dvakrát vyprávěný příběh

Autoři

  • Davor Pavičić

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2935

Abstrakt

Jedním z významných hostů na ceremonii otevření Suezského kanálu v roce 1869 byl rakousko-uherský císař František Josef, v jehož doprovodu se nacházel i v Čechách narozený kněz Beda Dudík, kterému byl svěřen úkol sestavit oficiální cestopis o císařské cestě. O deset let později jeho mladší bratr Antonín vydal vlastní verzi cestopisu v českém jazyce, založenou na cestopisu svého bratra i svých vlastních zkušenostech. Tato studie srovnává a kontextualizuje tyto dva cestopisy, popisující stejné události, ale sepsané dvěma bratry v různých jazycích, pro různé čtenářské obce a z různých perspektiv. Kromě toho, že poskytuje nový pohled na životy bratrů Dudíkových a císařskou cestu do Orientu, zdůrazňuje rovinu osobní zkušenosti a reflexe rakousko-uherských občanů ve světě odlišném od jejich vlastního. Studie se zaměřuje spíše na spíše neznámý cestopis, sestavený Antonínem Dudíkem. Detaily a figury, odlišující tón Antonínova cestopisu od textu svého staršího bratra Bedy osvětlují hluboké rozdíly obou narativů, které svým zamýšleným čtenářům sdělovaly různé významy.

Biografie autora

Davor Pavičić

Davor Pavičić je doktorand na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitních studií.

Stahování

Publikováno

2021-12-01

Jak citovat

Pavičić, Davor. 2021. „Dvakrát vyprávěný příběh". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):225-44. https://doi.org/10.14712/24645370.2935.

Číslo

Sekce

Studie a eseje