VOJTĚCH KESSLER, JOSEF ŠRÁMEK (edd.) – Tváře války: Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků

Praha 2020, Historický ústav AV ČR, 564 s., ISBN 978-80-7286-354-9

Autoři

  • Martin Jemelka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2941

Abstrakt

Recenze.

Biografie autora

Martin Jemelka

Martin Jemelka, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Stahování

Publikováno

2021-12-01

Jak citovat

Jemelka, Martin. 2021. „VOJTĚCH KESSLER, JOSEF ŠRÁMEK (edd.) – Tváře války: Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků: Praha 2020, Historický ústav AV ČR, 564 s., ISBN 978-80-7286-354-9". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):357-60. https://doi.org/10.14712/24645370.2941.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe