Budoucnost stalinistického státu: albánská vědeckofantastická literatura za komunismu

Autoři

  • Enis Sulstarova

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2951

Abstrakt

Cílem studie je poukázat na to, jakým způsobem si albánská vědecko-fantastická literatura představovala budoucnost země v 70. a 80. letech 20. století, během zlatého věku tohoto žánru v Albánii. Sci-fi byla pokládána za součást literatury pro děti a dospívající, doplňující vzdělání v přírodních vědách. Přestože autoři mohli předkládat vlastní představy o tom jak bude jejich země vyhlížet v následujících desetiletích či staletích, museli zároveň ukotvit svoji představivost v uznávaných vědeckých konceptech a museli respektovat soudobou politickou realitu. Albánská sci-fi literatura odrážela skutečnost, že stalinistická Albánie byla jednou z nejizolovanějších světových zemí. Představy o budoucí Albánii popisovaly zemi jako vysoce rozvinutou společnost, jejíž kosmické koráby, pilotované příslušníky pionýrských organizací, prozkoumávaly vesmír, ale která zároveň důsledně chránila své hranice před kapitalistickými i socialistickými revizionistickými státy. Na rozdíl od dalších socialistických zemí, kde v kontextu post-stalinského období sci-fi mohla předávat zastřenou kritiku politické situace a studené války, toto v Albánii nebylo možné. Právě naopak, sci-fi literatura sloužila k pevnému vymezování politického horizontu, v němž mohly albánské děti dospívat. Zatímco imaginace budoucí Albánie nabízela představu neomezeného vědeckotechnického rozvoje, albánské děti musely žít ve stále stejném „zamrzlém“ socio-politickém systému.

Biografie autora

Enis Sulstarova

Enis Sulstarova přednáší na katedře politologie Tiranské univerzity v Albánii .

Stahování

Publikováno

2022-07-01

Jak citovat

Sulstarova, Enis. 2022. „Budoucnost stalinistického státu: Albánská vědeckofantastická Literatura Za Komunismu". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):91–112. https://doi.org/10.14712/24645370.2951.

Číslo

Sekce

Studie a eseje