„Musíte to dělat s láskou… za práci v oboru orální historie jsem nikdy neobdržel žádnou mzdu…“

Rozhovor s profesorem Alessandrem Portellim

Autoři

  • Petr Wohlmuth

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2952

Abstrakt

Alessandro Portelli (*1942) je přední orální historik a univerzitní výzkumný pracovník, který nám poskytl rozhovor na konci letošního května v archivech Circolo Gianni Bosio v Římě. Tato významná instituce je v Itálii již mnoho desítek let aktivní na poli orální historie a etnomuzikologie. Status orální historie v Itálii se podstatně liší od ostatních evropských zemí: na jedné straně stále usiluje o přijetí v rámci akademických institucí, ale na druhé straně představuje mimořádně silnou a životaschopnou komunitu. Kromě toho, že je většinově zodpovědná za nastartování kulturního obratu v disciplíně během 80. let 20. století, tato komunita provádí rozsáhlé výzkumné projekty a již dlouho poskytuje orální historii řadu klíčových textů. S Alessandrem Portellim v Římě hovořil Petr Wohlmuth.

Biografie autora

Petr Wohlmuth

Petr Wohlmuth je odborný asistent na FHS UK.

Stahování

Publikováno

2022-07-01

Jak citovat

Wohlmuth, Petr. 2022. „„Musíte to dělat S láskou… Za práci V Oboru orální Historie Jsem Nikdy neobdržel žádnou mzdu…“: Rozhovor S Profesorem Alessandrem Portellim". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):115–129. https://doi.org/10.14712/24645370.2952.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře