Strategie plagiátorské obrany. Příspěvek k debatě o etice historické práce

Autoři

  • Ondřej Crhák
  • Tomáš Konečný

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2963

Abstrakt

Předkládaný příspěvek je reakcí na panelovou diskusi o etice v historiografii, uspořádanou na 12. sjezdu českých historiků v září 2022 pod vedením profesora Milana Hlavačky. Hlavním cílem této diskuse bylo zhodnotit nedávné aféry spojené s problémem plagiátorství v české historické vědě. V našem textu jsme se pokusili popsat a analyzovat některé ze souvisejících obranných strategií a zhodnotit rizika takového jednání. Hlavním cílem této studie je rozebrat otázku obranu proti neetickému chování obecně. Tento článek považujeme za začátek seriózní diskuse na toto téma v rámci české akademické obce. 

Biografie autora

Ondřej Crhák

Ondřej Crhák je výzkumný pracovník a archivář Náprstkova muza a doktorand FFUK.

Tomáš Konečný

Tomáš Konečný je doktorand FFUK a externí výzkumný pracovník Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a Národního technického muzea. 

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Crhák, Ondřej, a Tomáš Konečný. 2022. „Strategie plagiátorské Obrany. Příspěvek K Debatě O Etice Historické práce". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):313–323. https://doi.org/10.14712/24645370.2963.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře