O časopise

Cílem časopisu Dějiny – teorie – kritika je inspirovat a kultivovat kritické a inovativní přístupy k minulosti. Důraz je kladen na explicitní reflexi teorie a metod historického psaní. Je otevřen jak teoreticky orientovaným textům, tak studiím, jež využívají a prověřují teoretické přístupy a koncepty na konkrétním empirickém materiálu. Časopis je diskuzně orientován. Kromě hlavní rubriky Studie a eseje zahrnuje také oddíl Diskuse a rozepře a rubriku Recenze a reflexe. Dvě posledně zmíněné umožňují vědcům reagovat na více aktuální otázky historické vědy, zatímco stěžejní rubrika Studie a eseje přináší především výsledky dlouhodobých výzkumů. Časopis má také dlouhou tradici publikování paralelních a sdružených recenzí, jež přináší více komplexní a polyfonní reflexi historických prací. Časopis je indexován v databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCOhost a CEEOL. Více zde.

Aktuální číslo

No 2 (2023)
					Náhled No 2 (2023)
Publikováno: 2023-12-19

Editorial

Zobrazit všechna čísla