Dějiny žen či gender history?

Možnosti, limity, východiska

Autoři

  • Denisa Nečasová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2481

Abstrakt

Článek nabízí kritický přehled výzkumu dějin žen a gender history v posledních třiceti letech, se zaměřením na zakládající generaci amerických historiček. Podrobně sleduje debatu, kterou vyvolaly provokativní, až manifestační články Joan W. Scottové, zejména „Gender: užitečná kategorie historické analýzy“. Navíc se zabývá i rezervovanými proudy v historiografii, které by se daly nazvat feministickými. S mnoha drobnějšími exkurzy článek poukazuje například na limity stávajících interpretací těchto přístupů, neurčitost definice gender history a někdy příliš úzce definovanou koncepci gender history jako dějin moci. Autorka krátce zmiňuje český výzkum, který se až dosud soustředil na dějiny žen, spíše než na gender history, a prozatím, až na několik výjimek, nešel za recepci anglicky psaných prací a metod, které jsou v nich uplatňovány.

Biografie autora

Denisa Nečasová

Denisa Nečasová (1974), působí jako doktorandka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Stahování

Publikováno

2008-07-01

Jak citovat

Nečasová, Denisa. 2008. „Dějiny žen či Gender History? : Možnosti, Limity, východiska". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):81–102. https://doi.org/10.14712/24645370.2481.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře