Ženy vedou obec

Příspěvek k proměně české poúnorové společnosti

Autoři

  • Denisa Nečasová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2576

Abstrakt

Studie je věnována otázce implementace komunistických vizí v československé společnosti po komunistické revoluci, na modelu záměrného dosazování žen na vedoucí pozice v místních národních výborech na malých městech roku 1950. Zájem komunistické moci na vyšším počtu žen, aktivních v národních výborech, vycházel z problematické situace národních výborů samých, které přitom měly být páteří moci státního aparátu, jež měla dosahovat do nejvzdálenějších koutů republiky. Mimo to v tom byla snaha zapojit ženy ještě aktivněji než předtím do nadšeného socialistického budování. Autorka podrobně sleduje jak agitační kampaně zamířené na ženy, tak genderové stereotypy, které byly ve spojení s ženami používány, ať už byly členkami či předsedkyněmi národních výborů.

Biografie autora

Denisa Nečasová

Denisa Nečasová (*1974), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Stahování

Publikováno

2011-07-01

Jak citovat

Nečasová, Denisa. 2011. „Ženy Vedou Obec: Příspěvek K proměně české Poúnorové společnosti". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):60-72. https://doi.org/10.14712/24645370.2576.

Číslo

Sekce

Studie a eseje