Konfesijnost – (nad)konfesijnost – (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jak o zdroji konfesijní identifikace

Autoři

  • Ondřej Jakubec
  • Tomáš Malý

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2550

Abstrakt

Tři předkládané texty jsou příspěvkem k diskusi o konfesijnosti v 16. a 17. století. Na příkladu renesančních epitafů autoři zvažují nakolik skrze raně novověké umělecké předměty můžeme připisovat konfesijní významy a jaká jsou omezení takových výkladů. Úvodní text představuje obecnější (historiografický) pohled na předpoklady konstrukce konfesijní identity v českých zemích a na renesanční epitafy jako specifické „médium”. Oba autoři uznávají, že epitafy obsahují mnohé konfesijní konotace, ale zároveň si jsou vědomi nedostatků konfesijně zaměřené interpretace daných děl, zvláště ve vztahu k jejich zvláštní funkci památníků. V tomto ohledu se texty liší tím, nakolik autoři rozeznávají v uměleckých dílech konfesijní prvky: zatímco první text (O. Jakubce) klade značný důraz na konfesijní kontext v celém širokém významu renesančních epitafů, druhý text (T. Malého) je obezřetnější, se zvláště skeptickým náhledem vůči pokusům vidět v těchto dílech konfesijní identifikaci.

Biografie autora

Ondřej Jakubec

Ondřej Jakubec (*1976), působí v Muzeu umění Olomouc

Tomáš Malý

Tomáš Malý (*1978), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Stahování

Publikováno

2010-07-01

Jak citovat

Jakubec, Ondřej, a Tomáš Malý. 2010. „Konfesijnost – (nad)konfesijnost – (bez)konfesijnost: Diskuse O renesančním Epitafu a umění Jak O Zdroji Konfesijní Identifikace". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):79–112. https://doi.org/10.14712/24645370.2550.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře