Nad knihou Václava Bůžka o Ferdinandovi Tyrolském a české šlechtě

Autoři

  • Petr Maťa

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2578

Abstrakt

Autor se zabývá nedávnou, v češtině a němčině publikovanou, monografií Václava Bůžka, věnovanou stykům české aristokracie a habsburského dvora v 16. století. Václav Bůžek shromáždil značný pramenný materiál a shrnul dosavadní poznatky. Nicméně autor kritického zamyšlení nalézá v knize nedostatky, které ji oslabují. Na jednu stranu je to málo kritická práce s prameny, které dokazují přítomnost šlechty z českých zemí na habsburských dvorech (nesprávné čtení, faktické chyby v identifikaci, nejasná kritéria), a na druhou stranu problematický rámec samotné analýzy dvorních rituálů, založené na současném výzkumu politických rituálů v raném novověku s neplatnými referencemi, díky čemuž postrádá formálně metodologické jištění práce harmonii v práci s citovanými prameny a částečně i v rozporu s nimi. Problematickou je také stylistická podoba práce, kombinující bezobsažné odborně znějící konstrukce s psychologizováním a místy i bizarní beletrizací popisovaných faktů, což často vede k nejasné argumentaci.

Biografie autora

Petr Maťa

Petr Maťa (*1973), působí na Vídeňské univerzitě.

Stahování

Publikováno

2011-07-01

Jak citovat

Maťa , Petr. 2011. „Nad Knihou Václava Bůžka O Ferdinandovi Tyrolském a české šlechtě". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):113-31. https://doi.org/10.14712/24645370.2578.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře