Singer’s Midgets v karlínském divadle Theatre Varieté

Strategie reprezentace tělesné odlišnosti v Praze 20. let 20. století

Autoři

  • Filip Herza

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2598

Abstrakt

Pražské vystoupení tzv. „liliputánského“ souboru Singer's Midgets představovalo ve své době mimořádně působivou manifestaci středostavovských hodnot a dobových představ o tělesné ab/normalitě. Studie analyzuje reprezentační strategie, rétorické figury a diskursy, které spoluutvářely vystoupení Singer's Midgets v Praze roku 1928 i jejich reflexi ve veřejném prostoru. Cílem studie je ukázat, jak se utvářely vztahy mezi „odlišnými“ těly a jejich publikem, a lépe tak porozumět komplexnímu procesu konstrukce a připisování ab/normálních identit v meziválečném Československu. Pražské „přehlídky kuriozit“ navazovaly na euro-americkou tradici tzv. freakshows, autor však věnuje pozornost také specifikům domácí tradice – především častému užití komicko-satirické rétoriky. V rámci studie se ukazuje, že postavy „liliputánů“ umožňovaly nejen kritiku „malých českých poměrů“, ale také potvrzovaly středostavovské identity a jejich propojení s republikánským diskursem.

Biografie autora

Filip Herza

Filip Herza (*1986), působí na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Herza, Filip. 2011. „Singer’s Midgets V karlínském Divadle Theatre Varieté: Strategie Reprezentace tělesné odlišnosti V Praze 20. Let 20. Století". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):219-37. https://doi.org/10.14712/24645370.2598.

Číslo

Sekce

Studie a eseje

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)