„Historie jednoho šťastného manželství“

Rehabilitovaná jinakost, normativní identity Havelocka Ellise a jejich konstitutivní „druhé“

Autoři

  • Kateřina Kolářová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2600

Abstrakt

Tato studie se zabývá otázkami diskurzivního utváření genealogie sexuální deviace a abnormality, které závisí na tělesných metaforách stejně jako na duševní odlišnosti. Abychom se nespoléhali jen na protetické chápání genderové, sexuální a tělesně duševní jinakosti, navrhujeme čtení vycházející z analýzy intersekce, zdůrazňující vzájemné provázání kategorií gender, sexualita a postižení. Vracíme se k autobiografii Havelocka Ellise, zakladatele britské sexuologie, abychom probrali úlohu tělesných jinakostí, které slouží při konstrukci reprezentace šťastného a naplněného manželství, a zároveň vyzrazují, že byla Ellisova žena lesba. Domnívám se, že skrze diskuzivní rámec (ne)způsobilosti a tělesných jinakostí lze tento zdánlivě nepřekonatelný konflikt překonat a zkonstruovat narativ manželství. Závěrem se věnuji diskurzivní figuře rehabilitace (genderových, sexuálních, ale i tělesně duševních odlišností) pro její konstitutivní roli v performanci hegemonické maskulinity/hegemonických maskulinit.

Biografie autora

Kateřina Kolářová

Kateřina Kolařová (*1976), působí na Fakultě humanitních studií UK.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Kolářová, Kateřina. 2011. „„Historie Jednoho šťastného manželství“: Rehabilitovaná Jinakost, Normativní Identity Havelocka Ellise a Jejich Konstitutivní „druhé“". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):261-88. https://doi.org/10.14712/24645370.2600.

Číslo

Sekce

Studie a eseje