„Tělesná jinakost“ jako kategorie historické analýzy

Autoři

  • Kateřina Kolářová
  • Lucie Storchová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2595

Abstrakt

Soubor textů, prezentovaný v tomto tematickém bloku, zavádí jako kategorie historické analýzy tělesnou jinakost a postižení. V úvodníku se vymezujeme proti tzv. minoritizujícímu pohledu na postižení a stavíme se za přístup, který ukazuje postižení jako hmotný výsledek systému moci/vědění a historického procesu normalizace. Zde otištěné texty byly původně představeny na konferenci Reprezentace odlišného těla v interdisciplinární perspektivě (6. až 7. října 2010). Jejím cílem bylo diskutovat analytický potenciál „postižení“ a podnítit zájem o historickou analýzu a výzkum na poli disability history. Na studentské a doktorandské fórum navazovala mezinárodní konference Cripping Neoliberalism: Interdisciplinary Perspectives on Governing and Imagining Dis/Ability and Bodily Difference (8. až 9. října 2010) – přičemž obě sympozia byla zorganizována za podpory Fakulty humanitních studií UK a Filosofického ústavu AV ČR.

Biografie autora

Kateřina Kolářová

Kateřina Kolařová (*1976), působí na Fakultě humanitních studií UK.

Lucie Storchová

Lucie Storchová je research fellow na Filosofickém ústavu AV ČR a vyučuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Kolářová, Kateřina, a Lucie Storchová. 2011. „„Tělesná jinakost“ Jako Kategorie Historické analýzy". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):183-88. https://doi.org/10.14712/24645370.2595.

Číslo

Sekce

Studie a eseje

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>