Pár úvah nad X. sjezdem českých historiků v Ostravě

Autoři

  • Radmila Švaříčková-Slabáková

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2604

Abstrakt

Autorka předkládá výrazně subjektivní pohled na X. sjezd českých historiků, který se konal ve dnech 14. až 16. září 2011 v Ostravě. Hodnotí jeho limity a přínosy ve vztahu k předchozím kongresům českých historiků a v kontextu soudobé zahraniční historiografie a jejích hlavních metodologických trendů.

Biografie autora

Radmila Švaříčková-Slabáková

Radmila Švaříčková-Slabáková působí jako docentka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Švaříčková-Slabáková, Radmila. 2011. „Pár úvah Nad X. Sjezdem českých Historiků V Ostravě". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):335-39. https://doi.org/10.14712/24645370.2604.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)