Horský Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy

Praha 2009, Argo, 340 s.

Autoři

  • Marek Jakoubek

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2613

Abstrakt

Recenze.

Biografie autora

Marek Jakoubek

Marek Jakoubek (*1975), působí na FF Západočeské univerzity v Plzni.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Jakoubek, Marek. 2011. „Horský Jan, Dějepisectví Mezi vědou a vyprávěním. Úvahy O Povaze, Postupech a mezích Historické vědy: Praha 2009, Argo, 340 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):384-87. https://doi.org/10.14712/24645370.2613.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe