Antropologie mezi pozitivismem a konstruktivismem aneb krátký diskurz na téma jedné věty Ivy Heroldové

Autoři

  • Marek Jakoubek

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2618

Abstrakt

Tento článek se zabývá otázkou původu zakladatelů obce Svatá Helena. V první části textu autor představuje Nešporovu hypotézu, podle níž zakladatelé této obce byli východočeští toleranční sektáři. Druhá část studie se zabývá rozpory mezi Nešporovou hypotézou o původu této skupiny a přesvědčením jejích členů, že jsou potomky exulantů, kteří odešli po bitvě na Bílé hoře. Bere v úvahu, že podle Nešporova přesvědčení jsou tyto domněnky mylné. Ze sociálně antropologické perspektivy autor argumentuje, že „pokud lidé věří, že je něco pravda, pak to je pravda“, a tak jsou v tomto smyslu i členové dané obce skutečně potomky pobělohorských exulantů. Na obecné rovině je tato polemika myšlena jako ukázka rozdílných pozic mezi pozitivistickým přístupem, který sdílí (česká) etnologie a historiografie, a perspektivou sociálního konstruktivismu, který v tomto kontextu hájí rodící se česká sociální antropologie.

Biografie autora

Marek Jakoubek

Marek Jakoubek (*1975), působí na FF Západočeské univerzity v Plzni

Stahování

Publikováno

2012-07-01

Jak citovat

Jakoubek, Marek. 2012. „Antropologie Mezi Pozitivismem a Konstruktivismem Aneb krátký Diskurz Na téma Jedné věty Ivy Heroldové". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):69–100. https://doi.org/10.14712/24645370.2618.

Číslo

Sekce

Studie a eseje