Česká místa paměti mezi dědictvím a tradicí

Autoři

  • Doubravka Olšáková

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2630

Abstrakt

Autorka se ve svém eseji zamýšlí nad přístupy k problematice míst paměti (lieux de memoire), jež se v českém historiografickém prostředí uplatňovaly od 80. let 20. století. Kritickým hodnocením prací vzešlých z okruhu Husitského Tábora, plzeňských sympozií, stejně jako svébytným pokusům o ohledávání míst paměti z pera Vladimíra Macury, Eduarda Maura či Víta Vlnase dochází k závěru, že koncept označovaný západoevropskými historiky jako „lieux de mémoire partagés“ (sdílená místa paměti) českým historikům, patrně z důvodu silné a tradiční orientace na nacionálně české dějiny, nadále zůstává relativně vzdálený a dokonce i relativně neznámý.

Biografie autora

Doubravka Olšáková

Doubravka Olšáková (*1977) působí v ÚSD AV ČR, v. v. i.

Stahování

Publikováno

2012-12-01

Jak citovat

Olšáková, Doubravka. 2012. „Česká místa paměti Mezi dědictvím a Tradicí". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):262–277. https://doi.org/10.14712/24645370.2630.

Číslo

Sekce

Studie a eseje