Co chybí české (historické) vědě?

Odpověď na "manifest" čtyř mladých historiků

Autoři

  • Zdeněk R. Nešpor

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2633

Abstrakt

Autor se ve své úvaze vymezuje vůči názorům, publikovaným v kritické úvaze PAVEL BALOUN, JAN GRUBER, JAN MAREŠ, VÍT STROBACH, O výuce historie za kapitalismu a o mluvících hlavách, Dějiny – teorie – kritika 8/2012, s. 121–144. Ve svém textu Z. R. Nešpor objasňuje především způsob fungování Grantové agentury ČR, vůči jehož hodnotícím mechanismům se autoři příspěvku vymezili. Spolu s tím se zamýšlí nad limity kritizovatelnosti vědecky ukotvených členů Grantové agentury mladými autory, kteří nemohou vykázat srovnatelný vědecký výkon, a předkládá úvahy o vědecké etice.

Biografie autora

Zdeněk R. Nešpor

Zdeněk R. Nešpor (*1976) působí v Sociologickém ústavu AV ČR a na Fakultě humanitních studií UK

Stahování

Publikováno

2012-12-01

Jak citovat

Nešpor, Zdeněk R. 2012. „Co Chybí české (historické) vědě? Odpověď Na "Manifest" čtyř mladých Historiků". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):297–304. https://doi.org/10.14712/24645370.2633.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře