Olga Fejtová, „Já pevně věřím a vyznávám…“ Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské

Praha 2012, Scriptorium (Documenta Pragensia Monographia 28), 326 s.

Autoři

  • Zdeněk R. Nešpor

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2658

Abstrakt

Recenze.

Biografie autora

Zdeněk R. Nešpor

Zdeněk R. Nešpor (*1976), působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Stahování

Publikováno

2013-07-01

Jak citovat

Nešpor, Zdeněk R. 2013. „Olga Fejtová, „Já Pevně věřím a vyznávám…“ Rekatolizace Na Novém Městě pražském V Době pobělohorské: Praha 2012, Scriptorium (Documenta Pragensia Monographia 28), 326 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):167-70. https://doi.org/10.14712/24645370.2658.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe