Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě

Autoři

  • Petr Wohlmuth

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2652

Abstrakt

Autor ve snaze objevit historicko-sociologické čtení dějin, které by nebylo arbitrární a jehož pojmy by nebyly autonomní vzhledem k minulosti, popisuje budování nesubstančního modelu dlouhodobého vývojového procesu vojenské revoluce v raném novověku v Evropě. V této studii usiluje o nespoléhání se na obvyklý ontologický předpoklad substanciálního charakteru, kauzality a totality dějin a vychází z actor-network-theory Bruno Latoura, s jejíž pomocí odvozeně dějinnou kontinuitu a kauzalitu zmíněného vývojového procesu teoreticky opírá o tzv. analýzu dějinných aktérů.

Biografie autora

Petr Wohlmuth

Petr Wohlmuth působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Stahování

Publikováno

2013-07-01

Jak citovat

Wohlmuth, Petr. 2013. „Konstrukce nesubstančního Modelu Pro Raně novověký vývojový Proces Vojenské Revoluce V Evropě". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):91-116. https://doi.org/10.14712/24645370.2652.

Číslo

Sekce

Studie a eseje