World Wide Web a dějepisectví. Rizika, výzvy a příležitosti

Autoři

  • Tomáš Dvořák

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2690

Abstrakt

Cílem studie Tomáše Dvořáka je shrnout základní parametry debaty o vztahu dějepisectví a internetu, která se v posledních několika letech odehrává především v německojazyčném prostředí. Autor upozorňuje na skutečnost, že se vstupem dějepisectví do světa hypertextu je spojena řada pochybností a obav, pokud jde o budoucnost samotného oboru. Připouští, že zahrnutí hypertextové online historie mezi standardní výstupy historikovy práce s sebou ponese nové nároky na školení autorů a autorek a rozšiřování jejich kompetencí. Podle Dvořáka se však již historický výzkum na internetu ocitl, a proto je nezbytné tomuto trendu pouze pasivně nepřihlížet, nýbrž ho aktivně ovlivňovat. Z tohoto důvodu například autor doporučuje zapojit wikipedistickou tvorbu faktu do výuky historie a zároveň nabádá historiky a historičky, aby se podíleli na kultivaci této online encyklopedie.

Biografie autora

Tomáš Dvořák

Tomáš Dvořák je odborný asistent na Historickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně

Stahování

Publikováno

2014-07-01

Jak citovat

Dvořák, Tomáš. 2014. „World Wide Web a dějepisectví. Rizika, výzvy a příležitosti". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):108–121. https://doi.org/10.14712/24645370.2690.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)