Internet a historické vědění

Autoři

  • Václav Smyčka
  • Maren Lorenz
  • Tomáš Dvořák

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2686

Abstrakt

Editorial pro sekci Diskuse a rozepře

Biografie autora

Václav Smyčka

Václav Smyčka je PhD student historie a germanistiky na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě

Maren Lorenz

Marlen Lorenz je mimořádná profesorka na Hamburské univerzitě a dále hostující profesorka v Torontu, Basileji a Vídni

Tomáš Dvořák

Tomáš Dvořák je docent na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Stahování

Publikováno

2014-07-01

Jak citovat

Smyčka, Václav, Maren Lorenz, a Tomáš Dvořák. 2014. „Internet a Historické vědění". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):87-92. https://doi.org/10.14712/24645370.2686.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře