Nedokončený příběh středoevropského disentu

Autoři

  • Joseph Grim Feinberg

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2702

Klíčová slova:

střední Evropa, disent, občanská společnost, neoliberalismus

Abstrakt

Autor v tomto článku rekonstruuje a interpretuje nejvýznamnější tendence v myšlení středoevropského disidentského hnutí před rokem 1989. Zdůrazňuje obecnou levicovou orientaci disidentského myšlení před rokem 1989, přičemž se ptá, proč disidenti a jejich podporovatelé přestali po roce 1989 zdůrazňovat a podporovat mnohé ze svých bývalých levicových ideálů. Autor tvrdí, že zárodky postdisidentského tržního liberalismu lze nalézt, jakkoli často ve skryté formě, v ranějším disidentském myšlení. Nejvýznamnější ze všeho, jak tvrdí, bylo vynechání společenského jako kategorie disidentského a později postdisidentského myšlení.

Biografie autora

Joseph Grim Feinberg

Joseph Grim Feinberg, Filosofický ústav Akademie věd České republiky

Stahování

Publikováno

2014-12-01

Jak citovat

Grim Feinberg, Joseph. 2014. „Nedokončený příběh středoevropského Disentu". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):293–318. https://doi.org/10.14712/24645370.2702.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře