Lékařství a mužství v 19. století: nadnárodní trendy a specifika jihozápadní Evropy (Španělsko a Francie)

Autoři

  • Darina Martykánová
  • Ainhoa Gilarranz
  • Víctor M. Núñez-García

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3199

Klíčová slova:

lékařství, maskulinita, společenská třída, Španělsko, Francie

Abstrakt

V tom, jak se lékaři v 19. století snažili prezentovat svou profesi, hrál důležitou roli gender. Historičky a historikové lékařství poukazují na skutečnost, že se léčebné pole od raného novověku výrazně maskulinizovalo. K vypuzení žen z pozice léčebné autority přispěla profesionalizace medicíny, tedy rozšíření představy, že léčení by mělo být v rukou osob s odborným vzděláním, které za své služby berou peníze. Svou roli hrála i institucionalizace lékařství, tedy vznik nových nemocnic, veřejných postů pro lékaře a chirurgy, zakládání lékařských komor a také definitivní spojení lékařské profese s formálním odborným vzděláním. Náš autorský tým již několik let zkoumá profesní dynamiky lékařství ve Španělsku a ve Francii a srovnává je s ostatními zeměmi. Došli jsme k závěru, že zatímco gender hrál důležitou roli v lékařském profesním diskurzu a také ve veřejném obrazu lékařů tak, jak ho nalézáme v dobovém tisku, karikaturách, literatuře a jiných formách reprezentace, nedělo se tak vždy a všude stejným způsobem. Například mezi Francií, Velkou Británií a Španělskem existují značné rozdíly v tom, jakým způsobem lékaři a společnost mobilizovali genderové prvky ve snaze posílit autoritu lékařů nebo je naopak kritizovat. Rozdíly a podobnosti by se jistě daly vysledovat i ve srovnání se střední Evropou. Doufáme, že naše teoretické reflexe i praktická analýza vztahu mezi společenskou třídou, mužstvím a expertní identitou lékařů ve Francii a Španělsku 19. století budou k užitku všem.

Biografie autora

Darina Martykánová

Darina Martykánová působí na Universidada Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofia y Letras.

Ainhoa Gilarranz

Ainhoa Gilarranz je María Zambrano postdoktorandská výzkumnice na Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas.

Víctor M. Núñez-García

Víctor M. Núñez-García působí na Universidad de Sevilla, Facultad de Medicina.

Stahování

Publikováno

2023-12-19

Jak citovat

Martykánová, Darina, Ainhoa Gilarranz, a Víctor M. Núñez-García. 2023. „Lékařství a mužství V 19. století: Nadnárodní Trendy a Specifika jihozápadní Evropy (Španělsko a Francie)". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):123-56. https://doi.org/10.14712/24645370.3199.

Číslo

Sekce

Studie a eseje