Přerod komunistické víry mladých intelektuálů: Mlynář, Pelikán, Kosík, Kalivoda, Klíma, Kundera, Kohout, Vaculík

Autoři

  • Karel Hrubý

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2789

Abstrakt

Článek se pokouší o objasnění motivů, mentality a postojů některých mladých intelektuálů, filozofů, literátů a politických teoretiků, kteří původně nekriticky přijali stalinský komunismus, ale během 60. let došli k jeho kritickému přehodnocení. Jejich politická víra se změnila a angažovaně i zasáhli do očistného procesu „pražského jara“. Zároveň sleduje proměnu morálních kritérií, která u nich probíhala zejména po roce 1956. Jejich celoživotní filozofické či umělecké dílo, které podléhá jiným kritériím, tu analyzováno není. Metodicky vychází z jejich osobních svědectví o životě v dogmatu a konfrontuje je s jejich pozdějšími názorovými a hodnotovými proměnami.

Biografie autora

Karel Hrubý

Karel Hrubý (*1923), sociolog.

Stahování

Publikováno

2017-12-01

Jak citovat

Hrubý, Karel. 2017. „Přerod Komunistické víry mladých intelektuálů: Mlynář, Pelikán, Kosík, Kalivoda, Klíma, Kundera, Kohout, Vaculík". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):268-309. https://doi.org/10.14712/24645370.2789.

Číslo

Sekce

Studie a eseje