Strava svinská, pokrm a dar boží

Úvaha o kulturních transferech na okraji atlantického prostoru

Autoři

  • Markéta Křížová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2854

Abstrakt

Studie se soustředí na problém nepřímých kulturních transferů v atlantickém prostoru v raně novověkém období, zejména na transfery ve sféře materiální kultury (kulinární praktiky) a jejich širší důsledky. Jako případovou studii představuje autorka zavádění brambor v zemích České Koruny v osmnáctém století. Dalším cílem studie je prověřit využitelnost konceptů původně navržených pro popis kulturních transferů v mimoevropských regionech (transkulturace, kontaktní zóna, kreolizace) pro studium kulturních přenosů v jiných oblastech než těch, které se vyznačovaly bezprostředním střetem kultur v průběhu konkvisty a kolonizace zámořských oblastí. Hlavním cílem textu je vyzdvihnout fakt, že „velká hranice“ raně novověké globální proměny kultur a životních stylů zasáhla i zjevně okrajové oblasti střední Evropy.

Biografie autora

Markéta Křížová

Markéta Křížová (*1974), docentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2019-07-01

Jak citovat

Křížová, Markéta. 2019. „Strava svinská, Pokrm a Dar boží: Úvaha O kulturních Transferech Na Okraji atlantického Prostoru". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):49-67. https://doi.org/10.14712/24645370.2854.

Číslo

Sekce

Studie a eseje