Kulturní transfery (nejen) na koloniální hranici nového světa

Autoři

  • Markéta Křížová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2728

Abstrakt

Pohraniční oblasti koloniálních říší se nabízí jako takřka ideální prostor pro studium obousměrných kulturních transferů. Předkládaný článek zkoumá možnosti a také meze studia kulturních transferů a tzv. provázaných dějin entangled history/histoire croisée na příkladu jezuitských misií na hranici španělských kolonií v Americe, zvláště na severním pomezí místokrálovství Nové Španělsko (dnešní Mexiko a Střední Amerika). V historiografii byly jezuitské texty tradičně využívány především pro ilustraci narativů pokroků evropské kolonizace do vnitrozemí Nového Světa. Avšak přestože jsou tato svědectví psána evropskou optikou, lze je využít také k analýze domorodého pohledu na kolonizační proces a role misionářů jako prostředkovatelů v rovině materiální i duchovní kultury. Je důležité, že kultura, s níž byli domorodci konfrontováni, nebyla homogenní, neboť mnoho misionářů v periferních oblastech nebylo Španěly.

Biografie autora

Markéta Křížová

Markéta Křížová (*1974), docentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2015-12-01

Jak citovat

Křížová, Markéta. 2015. „Kulturní Transfery (nejen) Na koloniální Hranici nového světa". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):288-311. https://doi.org/10.14712/24645370.2728.

Číslo

Sekce

Studie a eseje