Poznání – paměť – identita a několik obecnějších úvah

Autoři

  • Miloš Havelka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2462

Abstrakt

Na pozadí nedávných diskusích o vytvoření Ústavu paměti národa rozebírá text širší pojem „paměti“ a politiky paměti ze sociologického hlediska. Začíná obecným rozborem vztahů mezi pamětí, prameny a historickou pamětí, připomíná antropologický a kulturní základ konstrukce paměti a její „kolonizační“ a „izolační“ funkcí. Všímá si, že výpadky obsahu individuální paměti a jejich potenciální rozporuplnost umožňují nejen legitimizovat v mnoha ohledech politické zájmy, ale stejně tak chápat a hodnotit analytický historický výzkum. Skrze pojem „utrakvismus paměti“, odkazuje ke vzájemné podmíněnosti historické paměti a „společenského zapomenutí“. Autor osvětluje sociokulturní základy této vzájemnosti na konceptech sociologie kulturních traumat Jeffrezho C. Alexandera. V této souvislosti ukazuje důležitost paměti jak pro vytvoření historického vědomí a kolektivní identity, tak pro konkrétní podobu solidarity.

Biografie autora

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2007-12-01

Jak citovat

Havelka , Miloš. 2007. „Poznání – paměť – Identita a několik obecnějších úvah". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):256-68. https://doi.org/10.14712/24645370.2462.

Číslo

Sekce

Studie a eseje