Paměť a dějiny, soužití a vyhnání

Autoři

  • Miloš Havelka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3165

Abstrakt

S odkazem na mezinárodní diskusi o založení Centra proti vyhánění v Berlíně se esej zamýšlí nad nezbytnou asymetrií mezi snahou o porozumění prostřednictvím interpretace, jak ji pěstuje akademická historie, a vzpomínáním na historické události ze strany jednotlivců a skupin, kteří se jich účastnili. Na pozadí a příkladu česko-německých vztahů a konkrétně otázky "transferu" esej upozorňuje na vzpomínky účastníků nejen z hlediska role, kterou hrají v historické vědě, ale také z hlediska jejich schopnosti generovat ideologické politické doktríny, udržovat nacionalistické animozity a stereotypy ve vnímání vlastního národa a těch druhých a udržovat etnické a sociální napětí. Jako základní prvek existence historické paměti se ukazují selektivní procesy sociálního zapomínání, v nichž se formuje a udržuje individuální a kolektivní životní zkušenost, vytváří se vnitřní komunitní pouto a upevňuje národní identita.

Biografie autora

Miloš Havelka

Miloš Havelka je profesor na FHS UK.

Stahování

Publikováno

2023-11-07

Jak citovat

Havelka, Miloš. 2023. „Paměť a dějiny, soužití a vyhnání". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (listopad):85–93. https://doi.org/10.14712/24645370.3165.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře