„Dělnická třída“ v moderní sociální historiografii

Autoři

  • Michal Pullmann
  • Jakub Rákosník

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2463

Abstrakt

Současné historické debaty o formování tříd a kolektivních identit v moderních společnostech poukazují k důležitosti analytické kategorie třídy. Esej představuje různé přístupy ke kategorii třídy v moderním historiografii – založené na rozrůznění a polarizaci společenských struktur (J. Kocka), třídní zkušenosti a povědomí (E. P. Thompson), třídním diskursu (G. Stedman Jones), „imaginární instituci společnosti“ (P. Joyce). Na těchto přístupech ukážeme různé cesty historického vysvětlení vzniku tříd, abychom ocenili vytváření a diferenciaci normativních vzorců, které umožnily aktérům určit utrpení jako sociální fenomén a otevřely nové boje za uznání.

Biografie autora

Michal Pullmann

Michal Pullmann působí jako docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jakub Rákosník

Jakub Rákosník (*1977), působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Pullmann, Michal, a Jakub Rákosník. 2022. „„Dělnická třída“ V Moderní sociální Historiografii". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):271-88. https://doi.org/10.14712/24645370.2463.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)