Dlouhá 30. léta (1929–1945) – konceptuální přístupy k transformaci modernity

Autoři

  • Jakub Rákosník

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2559

Abstrakt

Studie se zabývá tezí o dlouhých 30. letech. Teorie modernity určuje oddělené fáze modernity. Období 1929–1945 bylo kulminací organizované modernity, která do jisté míry následovala liberální modernitu 19. století. Tento transformační proces začal v poslední třetině 19. století a dosáhl vrcholu s krachem na burze a druhou světovou válkou. Z tohoto hlediska představovalo období 1929–1945 základ poválečného univerzalistického sociálního státu a smíšené ekonomie. Klíčovými procesy bylo zvýšení státních intervencí do hospodářství a podpora sociálních práv jako následek zkušenosti s masovou nezaměstnaností a válečným kolektivismem.

Biografie autora

Jakub Rákosník

Jakub Rákosník (*1977) působí na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy

Stahování

Publikováno

2010-12-01

Jak citovat

Rákosník, Jakub. 2010. „Dlouhá 30. Léta (1929–1945) – konceptuální přístupy K Transformaci Modernity". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):222–238. https://doi.org/10.14712/24645370.2559.

Číslo

Sekce

Studie a eseje

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)