JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti: Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1

Autoři

  • Jakub Rákosník

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3202

Abstrakt

Recenze

Biografie autora

Jakub Rákosník

Jakub Rákosník je docent na FFUK.

Stahování

Publikováno

2023-12-19

Jak citovat

Rákosník, Jakub. 2023. „JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti: Dějiny Federalismu v habsburské Monarchii Od Doby předbřeznové Do Roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):190-95. https://doi.org/10.14712/24645370.3202.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)