Duch a politika

Autoři

  • Bedřich Loewenstein

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2649

Abstrakt

Studie zkoumá myšlenkové vlivy, které po druhé světové válce utvářely intelektuální profil známého německého politologa Kurta Sontheimera (1928–2005), jehož politická filosofie byla inspirována novinářským dílem Thomase Manna. Mannův vnitřní vývoj od obhájce k přesvědčenému kritikovi německého iracionalismu a antidemokratičnosti pomohl Sontheimerovi dospět ke zralým politickým a konceptuálním pozicím. Studie zahrnuje i rekonstrukci přístupu německých církví k republice a nacistickému barbarství, a to z důvodu lepšího pochopení méně známé Sontheimerovy role coby protestantského kritika Spolkové republiky Německo.

Biografie autora

Bedřich Loewenstein

Bedřich Loewenstein (*1929) je emeritním profesorem Svobodné univerzity v Berlíně.

Stahování

Publikováno

2013-07-01

Jak citovat

Loewenstein , Bedřich. 2013. „Duch a Politika". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):7-29. https://doi.org/10.14712/24645370.2649.

Číslo

Sekce

Studie a eseje