Stopa

Autoři

  • Václav Smyčka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2698

Klíčová slova:

stopa, osvícenství, temporalizace dějin

Abstrakt

Studie se pokouší popsat a vysvětlit, jakou roli hrají nálezy fragmentů z „dávných dob“ pro vnímání historického času na konci osvícenství. Těmito cennými fragmenty mohou být pro člověka sklonku 18. století jak zlomky středověkých textů nalezené v deskách knih Strahovského kláštera, rozvaliny hradů či otisky prehistorické květeny, tak i posbíraná lidová poezie z Kravařska. V centru pozornosti se ocitá samotný řád pozitivity, v němž se nalezené fragmenty dávají svým objevitelům. Jde o hledání odpovědi na otázku, co je historický pramen, s jakou formou faktičnosti zde má jeho „čtenář“ co do činění a jakým způsobem se nálezci skrze tyto „stopy“ situují v dějinách. Zkoumání tedy směřuje jednak k fenomenologii a medialitě specifického druhu pramene, jakým je fragmentární „stopa“, jednak k zachycení dějinného rozměru člověka na konci 18. století.

Biografie autora

Václav Smyčka

Václav Smyčka je doktorand historie a germanistiky na Univerzitě Karlově v Praze

Stahování

Publikováno

2014-12-01

Jak citovat

Smyčka, Václav. 2014. „Stopa". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):212–230. https://doi.org/10.14712/24645370.2698.

Číslo

Sekce

Studie a eseje