Hledání české radikální demokracie. Karel Kosík a filozofie (českých) dějin

Autoři

  • Kristina Andělová
  • Jan Mareš

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2697

Abstrakt

Příspěvek se zabývá konceptualizací filosofie (českých) dějin v raných dílech českého filosofa Karla Kosíka. Ačkoli byl Kosíkův historický narativ později interpretován převážně jako protipól pojetí Zdeňka Nejedlého, ukazují autoři na to, že Kosíkovy texty z 50. let byly Nejedlého koncepcí pokrokových tradic silně ovlivněny a představovaly seriózní dialogický pokus o promýšlení Nejedlého názorů. Nejvýznamnější Kosíkova historická syntéza Česká radikální demokracie (1958) byla tedy výsledkem tohoto podniku a do jisté míry předznamenávala jeho nadcházející revizionistické období. Kosík v této knize revidoval svou marxistickou metodologii směrem ke konzistentní aplikaci historického materialismu a vzdal se snahy poskytnout koherentní filosofii českých dějin, o niž usiloval Zdeněk Nejedlý. Článek zadruhé vysvětluje, proč Kosíkův zájem o revoluční demokraty může být chápán jako ve své době novátorský. Genealogie konceptu „radikální demokracie“/„radikální demokraté“ sahá až k revolučním událostem roku 1848. Druhá část textu ukazuje, jak se postupně ustavil význam radikální demokracie v českém historickém diskursu a jak se stal předmětem různých sporů. V tomto smyslu není Kosík objevitelem tohoto pojmu, spíše následuje mnoho předchozích výkladů, především těch meziválečných. Novátorský je v Kosíkově přístupu pokus ustavit českou radikální demokracii jako kompaktní politický proud se svou vlastní historickou logikou.

Biografie autora

Kristina Andělová

Kristina Andělová je doktorandka Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jan Mareš

Jan Mareš je doktorand na FFUK

Stahování

Publikováno

2014-12-01

Jak citovat

Andělová, Kristina, a Jan Mareš. 2014. „Hledání české radikální Demokracie. Karel Kosík a Filozofie (českých) dějin". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):183–211. https://doi.org/10.14712/24645370.2697.

Číslo

Sekce

Studie a eseje