Morální kritika namísto diskuse

Autoři

  • Pavel Baloun
  • Jan Gruber
  • Jan Mareš
  • Vít Strobach

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2653

Abstrakt

Odpověď na diskusní příspěvky ZDENĚK R. NEŠPOR, Co chybí české (historické) vědě? Odpověď na „manifest“ čtyř mladých historiků, DTK 8/2012, č. 2, s. 297-304; JIŘÍ HANUŠ, Kritika kritiky neoliberalismu a ahistorických manifestů, DTK 8/2012, č. 1, s. 145-148.

Biografie autora

Pavel Baloun

Pavel Baloun působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK.

Jan Gruber

Jan Gruber (*1987), student historie na FF UK.

Jan Mareš

Jan Mareš (*1987), doktorand na FF UK.

Vít Strobach

Vít Strobach (*1981), působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2013-07-01

Jak citovat

Baloun, Pavel, Jan Gruber, Jan Mareš, a Vít Strobach. 2013. „Morální Kritika namísto Diskuse". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):119-25. https://doi.org/10.14712/24645370.2653.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře