O výuce historie za kapitalismu a o mluvících hlavách

Autoři

  • Pavel Baloun
  • Jan Gruber
  • Jan Mareš
  • Vít Strobach

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2620

Abstrakt

Cílem tohoto manifestu není vytyčit napříč historickou komunitou ostrou, bipolární nebo generační linii konfliktu. Chceme z čistě normativní pozice posoudit některé soudobé snadno pozorovatelné, ale často přehlížené trendy týkající se změn ve výuce historie na českých univerzitách a role historiků ve veřejném prostoru. Jsme přesvědčeni, že tyto dva fenomény jsou vzájemně propojené a že změny, které otevřeně nebo implicitně obhajujeme, by měly být přijaty v obou sférách najednou.

Biografie autora

Pavel Baloun

Pavel Baloun (*1988), student historie na FF UK

Jan Gruber

Jan Gruber (*1987), student historie na FF UK

Jan Mareš

Jan Mareš (*1987), doktorand na FF UK

Vít Strobach

Vít Strobach (*1981), působí v Masarykově ústavu AV ČR, v. v. i.

Stahování

Publikováno

2012-07-01

Jak citovat

Baloun, Pavel, Jan Gruber, Jan Mareš, a Vít Strobach. 2012. „O výuce Historie Za Kapitalismu a O mluvících hlavách". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):121–144. https://doi.org/10.14712/24645370.2620.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře