MIROSLAV MICHELA, LÁSZLÓ VÖRÖS (edd.), Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, Bratislava 2013, Historický Ústav SAV, 336 s. ISBN 978-80-89396-24-5

Autoři

  • Čeněk Pýcha

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2706

Abstrakt

Recenze

Biografie autora

Čeněk Pýcha

Čenek Pýcha působí v Ústavu pro studium totalitních režimů

Stahování

Publikováno

2014-12-01

Jak citovat

Pýcha, Čenek. 2014. „MIROSLAV MICHELA, LÁSZLÓ VÖRÖS (edd.), Rozpad Uhorska a Trianonská Mierová Zmluva. K politikám pamäti Na Slovensku a V Maďarsku, Bratislava 2013, Historický Ústav SAV, 336 S. ISBN 978-80-89396-24-5". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):329–332. https://doi.org/10.14712/24645370.2706.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe