České hrady a zámky: možnosti interpretace fenoménu

Autoři

  • Michal Kurz
  • Čeněk Pýcha

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2960

Abstrakt

Studie vymezuje a v několika tematických vrstvách analyzuje podstatu fenoménu navštěvování hradů a zámků, který od konce 40. let do současnosti zůstává stabilní a široce sdílenou kulturní praktikou české společnosti. Představuje některé možnosti, jak tento jev v historické perspektivě interpretovat v duchu critical heritage studies. Promýšlí peripetie a paradoxy historického vývoje, jejichž důsledky se v mnoha ohledech promítají do současného stavu této praktiky. 

Biografie autora

Michal Kurz

Michal Kurz působí jako vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR.

Čeněk Pýcha

Čeněk Pýcha je vedoucím Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a vyučuje na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK.

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Kurz, Michal, a Čeněk Pýcha. 2022. „České Hrady a zámky: Možnosti Interpretace fenoménu". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):227–252. https://doi.org/10.14712/24645370.2960.

Číslo

Sekce

Studie a eseje