Kniha k prohlížení a procházení

Vizuální reprezentace prostoru Severních Čech

Autoři

  • Čeněk Pýcha

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2713

Abstrakt

Základní motiv textu tvoří vztah vizuální reprezentace a fyzického prostoru. Autor modeluje recepční kontext fotografií krajiny a zavádí kategorii knih procházení a prohlížení (modelový čtenář knihou listuje a prohlíží fotografie, získává tak představu o prostoru). Tuto kategorii pak aplikuje ne reprezentativní publikace, jež zachytily celek severních Čech v 70. a 80. letech. Díky těmto pramenům může studie rekonstruovat základní prvky dobového zobrazování severních Čech a hledat místa potenciálního konfliktu (například okolo národnostních a ekologických témat). Ve své druhé části se studie zaměřuje na pozdější proměny vizuálních reprezentací severních Čech v souvislosti s obecnějším vývojem vizuální kultury, například prostřednictvím srovnávacích fotografií staré a současné podoby místa začala v knihách k prohlížení dominovat historizující perspektiva.

Biografie autora

Čeněk Pýcha

Čeněk Pýcha (*1989), působí v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Stahování

Publikováno

2015-07-01

Jak citovat

Pýcha, Čeněk. 2015. „Kniha K prohlížení a procházení: Vizuální Reprezentace Prostoru Severních Čech". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):61-87. https://doi.org/10.14712/24645370.2713.

Číslo

Sekce

Studie a eseje