„Subjekt“ a „objektivita“ v teorii historicko-vědního poznání

Autoři

  • Jan Horský

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2736

Abstrakt

Autor ve svém polemickém příspěvku, který reaguje na text Mikuláše Čtvrtníka, upozorňuje na dnes často nereflektované užívání pojmu subjektivní a objektivní v historických, antropologických a sociologických textech. Teoretický příspěvek se soustředí na subjekt badatele a na subjektivitu jako způsob vnímání sociální reality v poznávajícím procesu.

Biografie autora

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2015-12-01

Jak citovat

Horský, Jan. 2015. „„Subjekt“ a „objektivita“ V Teorii Historicko-vědního poznání". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):361-71. https://doi.org/10.14712/24645370.2736.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře