Výzkum raně novověké směny darů a prameny osobní povahy

K možnostem antropologizace ekonomických dějin střední Evropy

Autoři

  • Veronika Čapská

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2787

Abstrakt

Cílem studie je ukázat, že kulturní antropologie směny darů nabízí propracované spektrum analytických nástrojů ke studiu sociokulturních jevů v jejich komplexitě a dynamičnosti, a může tak historikům usnadnit postihování změn v čase. Po krátkém zhodnocení potenciálu různých typů egodokumentů se autorka soustředí na tři soubory korespondence ze 17. a první poloviny 18. století a zdůrazňuje, že korespondenci samotnou lze nahlížet jako směnu textů, myšlenek a často také dalších doprovodných darů. V návaznosti na Irmu Thoen, podle níž byla raně novověká směna darů určována diskursem cti a závazku, rozlišuje autorka v analyzované korespondenci směnu darů utvářenou diskursem služby, diskursem vdovství a siroby či diskursem asketické zbožnosti. Studie také přitahuje pozornost k širokému spektru dárcovských praxí a posouvá se tak za dlouho převažující upřednostňování darů jakožto předmětů ve středoevropském historickém výzkumu.

Biografie autora

Veronika Čapská

Veronika Čapská, docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2017-12-01

Jak citovat

Čapská, Veronika. 2017. „Výzkum Raně novověké směny Darů a Prameny Osobní Povahy: K možnostem Antropologizace ekonomických dějin střední Evropy". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):191-225. https://doi.org/10.14712/24645370.2787.

Číslo

Sekce

Studie a eseje