Transkulturalita místo národní mytologie? Historický výzkum procesů kulturní výměny

Autoři

  • Veronika Čapská
  • Lucie Storchová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2724

Abstrakt

Studie poskytuje kritický přehled vývoje teoretických a metodologických diskusí posledních třiceti let. Autorky chápou termín “relační dějiny” jako zastřešující pro široké spektrum přístupů, jež analyzují transfery, interakce, propojení a interdependence historických fenoménů a sdílí ambici překonat národní interpretační rámce. Studie ukazuje, že metodologické debaty jsou stále často ukotveny v národních kontextech (lze zmínit např. Francouzko-německou debatu o kulturním transferu a histoire croisée nebo anglofonní upřednostňování tzv. konceptu transnacionalismu, jenž sám odkazuje k ideji národa). Autorky spatřují příležitosti k reflektivnímu výzkumu a více analyticky pojatým přístupům v systematickém překračování hranic a intenzivní spolupráci relačních dějin s jinými disciplínami.

Biografie autora

Veronika Čapská

Veronika Čapská, docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Lucie Storchová

Lucie Storchová je research fellow na Filosofickém ústavu AV ČR a vyučuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Stahování

Publikováno

2015-12-01

Jak citovat

Čapská, Veronika, a Lucie Storchová. 2015. „Transkulturalita místo národní Mytologie? Historický výzkum Procesů Kulturní výměny". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):187-201. https://doi.org/10.14712/24645370.2724.

Číslo

Sekce

Studie a eseje

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>