Žánr biografie a proměna chápání dějinnosti

Autoři

  • Václav Sixta

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2831

Klíčová slova:

biografie, pozdní modernita, historická kultura

Abstrakt

Text se zabývá vztahem žánru biografie a proměn chápání dějinnosti v pozdní moderně. Text představuje teoretické inspirace vycházející z textů Gillese Deleuze a Françoise Hartoga, které mohou pomoci uchopit problém změny vztahování se ke kategorii času v pozdní moderně. Tyto inspirace poté uplatňuje na různé podoby žánru biografie v současné kultuře vzpomínání. Mezi materiály, kterými se autor zabývá, patří například biografické nakladatelské edice, soubor životopisů Václava Havla, kampaň značky Kefírer či projekt Opráski Sčeskí Historje. Tyto materiály jsou studovány z perspektivy vztahu k minulosti, který mohou vytvářet. Autor si klade otázky, zda se jedná o dějiny národní, orientované na budoucnost, či o nostalgické vzpomínání oddělené od závažných společenských obsahů. V závěru autor vytváří typologii vztahů k minulosti prostředkovaných žánrem biografie a nabízí také vysvětlení úspěšnosti tohoto žánru v současné kultuře vzpomínání.

Biografie autora

Václav Sixta

Václav Sixta působí jako doktorand na Ústavu českých dějin FF UK.

Stahování

Publikováno

2018-12-01

Jak citovat

Sixta, Václav. 2018. „Žánr Biografie a proměna chápání dějinnosti". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):246-74. https://doi.org/10.14712/24645370.2831.

Číslo

Sekce

Studie a eseje