„Černá kůže – ta je přece levnější než gumové boty.“ Reprezentace kolonialismu v cestopisech Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

Autoři

  • Anna Chejnová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3058

Klíčová slova:

reprezentace, alterita, kolonialismus, socialistická diktatura, Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund

Abstrakt

Studie pojednává o reprezentacích kolonialismu v cestopisech Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Důvodem pro její sepsání bylo především specifické postavení Československa v rámci poválečného koloniálního diskurzu a fakt, že i když jde o velmi slavnou dvojici československých cestovatelů, takováto analýza jejich cestopisů ještě nebyla provedena. Studie si klade za cíl zodpovědět hlavně otázku, jak Hanzelka se Zikmundem kolonialismus reprezentovali a co tyto reprezentace vypovídají o nich samých a o prostředí, ze kterého do světa vyjeli. Tyto reprezentace jsou převážně spojeny s kritikou kapitalismu a jsou využívány pro vyzdvižení kvalit režimu socialistického a vytyčení rozdílů mezi světem tzv. „západu“ a světem východním. Označení „Západ“ dnes většinou nese vžitý význam něčeho pokrokového, zde se ale objevují zcela opačné tendence, což vytváří zajímavý rozdíl oproti tomu, jak autoři prezentovali sebe mimo své cestopisy, a co je zaznamenáno v jejich dílech. Popularita těchto autorů je totiž v současné historické paměti spojená mimo jiné s jejich protikomunistickými postoji a následnou perzekucí (například zákaz publikovat v pozdějších letech).  Studie se zároveň zabývá problematikou uplatnitelnosti konceptu orientalismu v případě států, které nebyly přímými účastníky koloniální expanze.

Biografie autora

Anna Chejnová

Anna Chejnová je doktorandka Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií.

Stahování

Publikováno

2023-07-29

Jak citovat

Chejnová, Anna. 2023. „„Černá kůže – Ta Je přece levnější Než Gumové boty.“ Reprezentace Kolonialismu V Cestopisech Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):69–95. https://doi.org/10.14712/24645370.3058.

Číslo

Sekce

Studie a eseje